Informace pro rodiče


Neděle 29.10.2017, 9.00: Turnaj Frýdek-Místek
Sobota 4.11.2017, 9.00: Turnaj MASTERS Frýdek-Místek
Sobota 11.11.2017, 15.00: Turnaj Třinec
Víkend 2.-3.12.2018: Festival – pořadatel bude upřesněnHala pro mládežnické soutěže:  Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek
*Odjezdy na venkovní turnaje z parkoviště od haly.

Pravidla miniházené 4+1

Hřiště

Hřiště má rozměr 16x20 metrů. Podle velikosti tělocvičny jsou možné úpravy velikosti hřiště, ale nemělo by být užší, než 13 metrů.

Brankoviště

V brankovišti má pohyb povolen pouze brankář, žádný jiný hráč nesmí do brankoviště vstoupit. Čára brankoviště je ve tvaru čtvrt oblouku, ve vzdálenosti 5m od každé tyče, středem spojené.

Branka

Branka pro miniházenou má rozměr 240x170 cm.

Hrací doba

Hrací doba Hrací doba je 2 x 10 minut. V prvním poločase se hraje povinně celoplošná osobní obrana.

Míč

Oficiálním míčem je gumový míč značky MOLTEN o obvodu 46-50 cm.

Družstvo

Družstvo se skládá z libovolného počtu hráčů nebo hráček. Hraje se pouze se čtyřmi hráči v poli a s brankářem. Nejmenší počet hráčů družstva je 5 (4 + 1) a nejvíce 10. Při větším počtu hráčů děti spíše sedí na střídačce, než hrají na hřišti. Děvčata a chlapci mohou hrát společně. Brankář nemusí mít oblečení odlišné od svých spoluhráčů v poli. Může se pravidelně zapojovat do útoku svého družstva, aby vypomohl coby neobsazený hráč při přihrávkách. V případě, že jedno družstvo v průběhu utkání vede o 5 branek, stáhne jednoho hráče ze hry a hraje pouze se třemi hráči a brankářem. Počet hráčů je možné doplnit zpět na 4+1 ve chvíli, kdy se rozdíl sníží na tři branky.

Hraní s míčem

Je povolen pouze jednoúderový driblink, tedy jeden úder míče o zem při pohybu jednoho hráče. Doporučujeme ale velkorysost v posuzování vícenásobného driblinku, hlavně vzhledem k hráčské vyspělosti a věku dětí. Pokud bychom byli naprosto důslední v posuzování, děti by si téměř nezahrály. Stejně tak další pravidlo, které se týká pohybu s míčem. Jsou povoleny pouze tři kroky, ale tolerování dalších kroků je často nutné. Zároveň se ale dětem musí připomenout, že mohou udělat pouze kroky tři.

Chování se k soupeři

Běžný faul vedený úmyslem získat míč nebo zastavit protihráče se posuzuje volným hodem – rozehrání míče družstvem, které bylo faulováno. Ostatní hrubé fauly vedené úmyslem zastavit protihráče hlavně při střelbě nebo nesportovní chování, se trestají trestným hodem z čáry brankoviště a vyloučením hráče. Vyloučený hráč musí být ale okamžitě nahrazen jiným spoluhráčem a do hry se může vrátit nejdříve za jednu minutu. Za technické chyby (např. porušení pravidla o krocích) následuje volný hod z místa přestupku.

Provádění hodů

Při jakémkoliv rozehrávání míče musí být hráči soupeře od hráče s míčem alespoň dva metry vzdáleni. Rozehrání volného hodu se děje v přibližně 2 metrové vzdálenosti od čáry brankoviště v případě, že k porušení pravidel došlo na brankovišti, ostatní volné hody se rozehrávají z místa přestupku, hráč nesmí rozehrát z chůze či běhu, pouze ze stoje. Trestný hod se provádí od čáry brankoviště na branku soupeře.

Dosažení gólu

Gól platí, je-li míč celým objemem za brankovou čarou v brance.

Tréninky družstva

Pondělí

15:00 - 16:00

Středa

15:00 - 16:00

Pátek

15:00 - 16:30


Příspěvky na rok 2016/2017

Příspěvky vybírá p. Butschek  vždy v pondělí nebo v pátek na tréninku.
Příspěvky ve výši 150Kč/měsíc se platí najednou na kvartál (3 měsíce), popřípadě dle domluvy. Teď na podzim se vybírají na měsíce září, říjen, listopad a prosinec, to znamená 600Kč na člena.