Rozhovor s předsedou Pepino SKP Frýdek-Místek, ke společné Česko-Slovenské Extralize (ČSE)

1917192_101525329874300_6683596_n

V současnosti se rozhořel spor mezi Českým svazem házené a extraligovými kluby. Ty se totiž odmítají přihlásit do mezinárodní československé soutěže ČSE, protože podle nich není vůbec připravena, byť exekutiva svazu vidí celou věc úplně jinak. V rozhovoru přinášíme pohled předsedy klubu Pepino SKP Frýdek-Místek, Ing. Lubomíra Kavky,  který byl osobně přítomen všem jednáním v této záležitosti.

Momentálně se všechno může jevit tak, že kluby o mezinárodní soutěž nemají zájem. Co tomu říkáte?
Tak to určitě není. Všichni máme snahu zvýšit kvalitu české nejvyšší soutěže, potažmo společné soutěže se Slováky. Pro myšlenku obnovení této mezinárodní soutěže jsme hlasovali loni v červnu s tím, že jsme si odsouhlasili poměr zastoupení českých a slovenských družstev, a sice deset českých a šest slovenských. Tímto hlasováním jsme dali Českému svazu házené mandát, aby jednal se slovenskou stranou na přípravě společné soutěže.

V čem je tedy problém?
V tom, že svaz celou věc hodně podcenil a vyloženě zaspal čas. Předpokládali jsme totiž, že bude jednat se Slovenským svazem a přizve také extraligové kluby a že se soutěž začne intenzivně připravovat. Bylo nám jasné, že v létě o prázdninách se nic nestihne, ovšem v září začala extraliga a ještě ani v říjnu jsme neměli od svazu žádné informace, jak probíhají jednání se slovenskou stranou. Hlasovali jsme totiž pro to, aby soutěž byla také dobře zajištěna nejen po sportovní a organizační stránce, ale také po ekonomické. Aby sportovní vylepšení bylo vyvážené ekonomickým rizikem, které na sebe berou jednotlivé kluby. Ještě v říjnu jsme ale nevěděli vůbec nic o nové soutěži, Český svaz s námi vůbec nejednal.

Proto jste jej prostřednictvím veřejné výzvy vyzvali, aby vám do 20. prosince sdělil parametry soutěže a co všechno je už zajištěné…
Ano. Svaz nám mailem nastínil nějaké parametry, v nichž však nebyly žádné garance, takže jsme s takovou verzí nemohli souhlasit. Měli jsme moc málo informací na to, abychom se rozhodli, že budeme hrát takovou soutěž. Dne 10. ledna se tak extraligové kluby sešly v Praze, aby posoudily to, co jim svaz předložil. Sdělili jsme ČSH, že soutěž nepovažujeme za připravenou a že za těchto podmínek ji nemůžeme hrát. Chceme ji hrát, ale ne za situace, kdy by to pro kluby mohla být ekonomická sebevražda. Konečné ekonomické riziko je jen a jen na nás.

Exekutiva Českého svazu házené vaše stanovisko vyhodnotila a 21. ledna se „usnesla“, že soutěž připravena je. To je v rozporu s tím, co tvrdí kluby…
Exekutiva s námi začala jednat velice tvrdě. Dostali jsme v podstatě nůž na krk, když jsme se dozvěděli, že se máme do konce ledna přihlásit do soutěže. A pokud to neuděláme, tak vyhrožují dokonce, že nás přeřadí do nižší soutěže ! Přitom není reglement soutěže, smlouva o garancích marketingu, není její rozpis, má mít i jiný disciplinární řád. Navíc jsme se nesešli ani se zástupci slovenských klubů, abychom spolu mnohé předjednali. V těchto dnech je na nás vyvíjen nátlak. Český svaz házené tvrdí, že je všechno připravené, ale to není pravda. Standardně se přihlášky do soutěží podávají až k 31.5. a oni nás teď nutí udělat to o čtyři měsíce dříve.

Existuje tak ještě šance ČSE včas připravit nebo už se to nedá stihnout?
Chápu, že je to složitý proces připravit takovou soutěž. Právě proto jsme se na tom chtěli podílet. Příprava měla začít probíhat už v srpnu a v září. Ne až na naši výzvu, že jsme nespokojení, že se nic neděje. Je to šité horkou jehlou, svaz evidentně zaspal. Už v říjnu nebo listopadu jsme měli znát parametry soutěže, protože kluby žijí z dotací a rozpočty se tvoří už v listopadu a prosinci toho roku. Neměli jsme argumenty pro potencionální partnery, obce a další dotační instituty, abychom na novou soutěž získali nějaké peníze navíc, protože bude dražší. Český svaz zaspal čas a teď tvrdí, že jsme to zhatili my, což není pravda. Přitom ekonomické riziko neseme my kluby. Kdybychom teď podali přihlášku, spáchali bychom ekonomickou sebevraždu.

Pokud by ale soutěž byla řádně připravena, zvedla by se úroveň české i slovenské házené, nemyslíte?
Určitě. Víme, že je třeba českou házenou pozvednout, ale ne za každou cenu. Tomuto projektu jsme nakloněni, ale určitě ne od soutěžního ročníku 2017/2018. Teď můžeme v klidu intenzivně jednat do konce května nebo do konce června a říct, že připravujeme soutěž od soutěžního ročníku 2018/2019. Až bude všechno jasné, mohou kluby zvážit podmínky a ekonomické riziko přihlášení do soutěže. Za této situace to však nejde.

Co tedy nejvíce brzdí to, aby se obě strany dohodly?
Na svazu v exekutivě jsou lidé, kteří nikdy neřídili klub. Nechápou jeho starosti, potřeby, vazby, což se projevilo i v jiných případech. Například, když pokutoval kluby za rozhodčí nebo u pravidla zákazu, aby hráči během 48 hodin mohli nastoupit ke třem utkáním. Všechna rozhodnutí exekutivy jsou dělána bez hlubších znalostí věcí a hlavně bez konzultace s hnutím. Nejednají s námi jako s rovnocennými partnery a snaží se všechno naopak direktivně prosazovat. To nás nejvíce mrzí.

Nová soutěž jistě přinese nějaké ekonomické riziko. Do tohoto projektu máme jít s Českým svazem házené jako partneři a přitom teď spolu soupeříme. Z tohoto pohledu zájem klubů o novou mezinárodní soutěž utichá a nás, představitele klubů vyloženě odradil. Dopis prezidenta ČSH, který poslal klubům, mě resp. nás přímo uráží. Přitom ve vedení klubu působím již 15 let a zažil jsem toho v házené dost. I minulou HILku, kterou Český svaz házené v roce 2005 zrušil. Ještě jsem však nezažil takový přístup ze strany vedení ČSH, který mě osobně velmi mrzí a hlavně mě nepřesvědčuje o tom, že s těmito lidmi mám jít do projektu, který není připravený je pro klub velmi rizikový.

Přitom vy jste vždycky byli pro, aby se československá soutěž hrála…
To ano, ale je třeba si uvědomit, že házenou v České republice tvoří především kluby a jejich hráči či funkcionáři, nikoli exekutiva Českého svazu házené. Z tohoto pohledu se na nás nemůže nikdo zlobit, že jsme soutěž v podstatě odstřelili. Přitom jsme jinak vždycky hlasovali pro to, aby se ČSE hrála, ale za stanovených a připravených podmínek v modelu 10 + 6. Ne v nějaké hybridní variantě, kde by hráli třeba už jen čtyři české týmy a šest nebo osm ze Slovenska. Od začátku jsem avizoval, že do takové soutěže se nepřihlásíme. Veřejnost je mylně informována o tom, že soutěž je připravená. Z pohledu ČSH možná ano, ale z pohledu klubů tomu tak není.

Jaké jsou nyní hlavní argumenty klubů proti postupu ČSH
Na jednání extraligových klubů 25.1.2016 v Novém Veselí jsme se většinově (10:2) shodli na tom, že „ultimativní“ přihlášky do ČSE k 31.1.2017 nepodáme. Přihlášku nám zaslanou z ČSH jsem zveřejnil i s komentářem na našem klubovém webu i facebooku. Není přece možné, abychom podali přihlášku, kde se zavazujeme dodržovat předpisy nové soutěže ČSE (Reglement, Rozpis, Disciplinární řád), které jsme dosud neobdrželi nebo nám budou teprve zaslány, což se uvádí dokonce přímo v jejím textu. Toto je pro nás právně nepřijatelné ! Dne 27.1.2017 se na webu ČSH objevil článek k ČSE – Data-fakta, kde je zase celá řada nepravdivých a zavádějících sdělení svazu. Například se tam uvádí, že výše uvedené předpisy k ČSE „existují“, ale bohužel já jsem je dosud neměl možnost přečíst, natož aby byly s námi projednávány ! Proto je zřejmé, že za této situace budeme s ČSH jen těžko hledat společnou řeč.

(dotazy připravila klubová redakce)

Komentáře