Vyjádření předsedy Pepino SKP Frýdek-Místek k CSE

Bez názvu-1Kluby Extraligy obdržely 25.1.2017 od ČSH tuto „přihlášku“ do společné mezinárodní Česko-Slovenské Extraligy (ČSE) pro soutěžní ročník 2017-2018. K tomuto „ultimátu“ ze strany ČSH prohlašuji, že ani jeden z předpisů uvedených v této přihlášce, a to Reglement soutěže, Rozpis soutěže a Disciplinární řád, které se máme tímto aktem zavázat plnit a dodržovat, dosud nebyly klubům předloženy !!

Bez názvu-2

Toto jen potvrzuje nátlak ze strany ČSH na extraligové kluby a také to, proč se kluby za těchto podmínek zatím nehodlají ČSE účastnit, natož podat tyto ultimativní a nemorální přihlášky (viz. prohlášení klubů) !!  K tomu ještě podotýkám, že náš klub ještě 10.1.2017 na schůzce extraligových klubů v Praze, jako jeden z menšiny klubů (3 pro, 9 proti) podporoval vznik ČSE.

Ing. Lubomír Kavka, předseda

Komentáře