Soutěž HIL je v ohrožení. Kluby neví, za jakých podmínek by ji měly hrát.

czVelké rozčarování panuje mezi extraligovými kluby ohledně obnovení československé soutěže HIL. Vedení klubů znepokojuje, že je Český svaz házené ani Slovenský svaz házené doposud blíže neinformoval o tom, za jakých podmínek budou družstva v této soutěži startovat.

„Do této chvíle nemáme žádné informace od ČSH/SZH ohledně jakýchkoliv parametrů soutěže, včetně marketingového, PR a dalšího nezbytného zabezpečení,“ upozornil předseda Pepino SKP Frýdek-Místek Lubomír Kavka.

Ze zápisu z posledního jednání Exekutivy ČSH vyplývá, že v současnosti probíhají teprve prvotní jednání, což je podle extraligových klubů nepochopitelné, protože na letním zasedání se sice vyslovily pro HIL, ale pouze za předpokladu špičkově připraveného produktu, který se tak bohužel nyní jako „připravený“ projekt vůbec nejeví.

Proto jsme svolali na 2. listopadu interní jednání klubů extraligy, ze kterého vzešla tato „veřejná výzva“, řekl zástupce Dukly Praha Daniel Čurda s tím, že tuto výzvu nyní kluby předložily Exekutivě Českého svazu házené. Podotýkáme, že na této „výzvě“ se dohodlo všech 12 extraligových klubů a všechny kluby jsou s textem ztotožněné a souhlasí s ním,“ dodal.

Znění Veřejné výzvy extraligových klubů

Nejpozději do 20.12.2016 předložit všem 12 extraligovým klubům konkrétní závazný návrh smlouvy na HIL pro ročník 2017/18, který bude obsahovat veškeré parametry nové mezinárodní soutěže včetně podmínek, za kterých bude tato smlouva uzavřena, vyspecifikované podmínky viz níže:

 

  • Vstupní poplatek při závazném podání přihlášky a další předpokládané náklady nesené klubem vůči ČSH/SZH, potažmo HIL
  • Deklarovaný fixní finanční bonus ČSH/SZH pro jednotlivé účastníky HIL za prodej marketingových práv a další závazný bonusový a sponzorský systém (například: zajištění slev u dopravců ČD, vytipování a zajištění slev u hotelů v daných regionech, případné kompenzace za dopravu, refundace zaměstnání, či další případné možnosti, které svaz umí díky svým partnerům a marketingu nabídnout)
  • Vyspecifikování pokrytí nákladů na rozhodčí, delegáty a jejich nasazování na jednotlivá utkání HIL z důvodu výrazné nespokojenosti s výkony rozhodčích při předchozích ročnících HIL. (Možný návrh klubů je vytvoření tzv Československých dvojic, které by řídily pouze mezinárodní utkání mezi kluby ČR/SR)
  • Garance jednotlivých svazů ohledně zabezpečení kompletního marketingu a PR HIL: striktně daný minimální počet nasmlouvaných TV přenosů a TV stanice, jasně specifikované počty nasmlouvaných mediálních výstupů a mediálního pokrytí (v jakém rozsahu a v jakém médiu + mediální povinnosti klubů)
  • Garantovaná doba trvání soutěže a poměru účastníků v dalších letech, případně za jakých podmínek může dojít ke změně těchto parametrů
  • Respektování regionální příslušnosti v případě středečních utkání
  • Specifikace možnosti odstoupení ze soutěže a případné sankce
  • Vytvoření TV pořadu specifikovaného k HIL z důvodu zlepšení celkové hodnoty daného produktu
  • Účast zvolených zástupců extraligových klubů při tvorbě projektu HIL a jejich aktivní zapojení do veškeré komunikace ohledně celého produktu, možnost podílet se na vytvoření celého konceptu HIL. Aktivní účast i po spuštění HIL.
  • V případě utkání ČR/SR garance utkání vždy v odpoledních/večerních sobotních hodinách, změna možná pouze v případě vzájemné oboustranné dohody soupeřů

Zdroj foto: http://www.tvnoviny.sk/sport/futbal/1787651_slovaci-odohraju-zapas-so-svojim-vecnym-rivalom-ceskom

 

 

Komentáře